Jan Zapolski – Rozejm – recenzje

  • lipiec 2018

Jarosław Mikołajewski:

Ten chłopiec dostał swoją nietypową historię niedługo po tym, jak poszedł do szkoły. Przedtem wydawał się chłopcem raczej zwyczajnym. Może nadto rozmarzonym, nadto grzecznym. Nieco bardziej lękliwym niż inni.

Często nie mógł zasnąć, bo rynna za oknem miała profil rycerza, a on nie wiedział, czy rycerz jest dobry, czy zły. Albo szpara pod łóżkiem zaczynała pulsować, jak gdyby coś w niej kipiało i miało się rozlać po mieszkaniu […].

czytaj dalej:

http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/?mod=archiwumtekst&id=16647#.W4Q81NSLTGh

Jarosław Mikołajewski, Pozorny rozejm Jana Zapolskiego, “W drodze” 2018, nr 7(539).