Leszek Szaruga – Trochę inne historie – recenzje

  • maj 2017

Janusz Drzewucki:

Do niewątpliwych atutów Leszka Szarugi jako autora tych tyleż precyzyjnych co błyskotliwych miniatur należą: inteligencja, wyobraźnia oraz humor, bywa, że humor niewinny i beztroski, bywa, że czarny, a nawet wisielczy. Poeta chętnie posługuje się groteską, nonsensem, absurdem, lecz kiedy powinien, kiedy trzeba, kiedy musi, wtedy wypowiada się konkretnie i dosadnie, a czasem więcej niż dosadnie; inaczej mówiąc: co kilka stron wali czytelnika obuchem w głowę. […]

więcej:

Janusz Drzewucki, Prawda jest nieosiągalna, “Twórczość” 2017, nr 5.