Leszek Szaruga – Znaki przesilenia – recenzje

  • czerwiec 2018

Marta Tomczak:

[…] Wojowanie z prawicowa krytyką posiada w tej książce dwa mocne punkty. Jednym z nich jest dyskusja z artykułem Wojciecha Kudyby o poezji Wencla z 2016 roku. Krytyk chwali – pisze Szaruga – mesjanizm poety tak, jakby nie rozumiał, co dokładnie chwali […]

całość w:

Marta Tomczak, Jaki kraj, tacy poeci, “Nowe książki” 2018, nr 6, s. 62-63.