Praca zbiorowa – Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku – recenzje