Wojciech Hieronymus Borkowski – List z detencji – recenzje

  • lipiec 2018

Agnieszka Sroczyńska rozmawia z Wojciechem H. Borkowskim

Agnieszka Sroczyńska: Kilka lat temu, kiedy poznałam Ciebie i Twoją twórczość, nie mogłam pojąć, dlaczego nie ma wydawcy chętnego do wydania Twojej poezji. I myślę, że nie byłam odosobniona w tym zdumieniu. Ostatni arkusz poetycki Człowiek w szatniwydałeś w 1994, czyli czekałeś na wydanie tomu poezji 24 lata. Rozjaśnisz nam trochę tę „zagadkę”, z czego to wynikało? Z charakteru Twojej poezji, jej niekomercyjności, czy innych powodów?

Wojciech H. Borkowski: Poezja z natury swojej jest niekomercyjna. Wydawanie poezji nie przynosi sukcesu komercyjnego. Owszem: wydając poezję, można osiągnąć sukces, ale będzie to sukces artystyczny. Za poezją nigdy nie pójdą pieniądze. O ile, wydając prozę, możemy spodziewać się, że może przynieść jakieś pieniądze, że później wydawcy będą się zabijali o następne pozycje itd., o tyle w przypadku poezji nie. […]

czytaj dalej:

„Jestem autorem poszukującym”. Z WOJCIECHEM HIERONYMUSEM BORKOWSKIM rozmawia Agnieszka Sroczyńska


  • 18 marca 2018

Agnieszka Kostuch:

Zazwyczaj kiedy biorę do ręki czyjś tomik, mam do czynienia z poezją, która dotyczy jakiegoś wycinka życia Autora, ma zamkniętą konstrukcję, zbudowaną wokół jednej wyraźnej koncepcji, przewodniego tematu. W tym kontekście  „List z detencji” Wojtka H. Borkowskiego jest czymś więcej niż standardowym tomem poezji. Omówić  go na kilku stronach nie sposób. Można jedynie postarać się nakreślić jego najbardziej wyraziste punkty.

Tytuł tomu jest jednocześnie tytułem jednego z wierszy mówiącym o – przymusowym – pobycie w szpitalu, w domyśle psychiatrycznym. Jednak błędem byłoby poddać się sugestii, że tom zawiera wiersze szpitalne. Autor wysyła do nas „list” z szerzej rozumianej „detencji”. Jest nią samo życie […]

czytaj dalej:

https://poecipolscy.pl/polka/ksiazki-opisane/list-z-detencji/

Agnieszka Kostuch, „jestem idylliczną sentencją o lędźwiach Troi” – o tomie „List z detencji” Wojtka H. Borkowskiego, Poeci polscy.pl, list-z-detencji/https://poecipolscy.pl/polka/ksiazki-opisane/