Myśliwice, Myśliwice

Myśliwice, Myśliwice Krzysztofa Bartnickiegow formie elektronicznej, w formacie E-PUB i MObi.
Książka w wersji papierowej została opublikowana przez Instytut Mikołowski. W 2022 została uhonorowana Nagrodą Literacką Gdynia.
Książka kosztuje 28 zł
Po zapłaceniu 46 1020 1169 0000 8902 0287 9906 należy napisać wiadomość na wydawnictwo.convivo@gmail.com, podając adres mailowy, na który mam wysłać link.