seria In praesenti

In praesenti - tytuł serii tłumaczyć można jako „obecny”, w szerszym, metaforycznym znaczeniu sięgać ma do wartości związanych z ideą nauczania na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. To unikatowe na skalę międzynarodową miejsce, którego działalność zainaugurowana została przed dziesięciu laty z inicjatywy Jacka Łumińskiego, twórcy znanej w całym świecie Polskiej Techniki Tańca Współczesnego, oraz Jerzego Stuhra, ówcześnie rektora krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, kształci aktorów-tancerzy. Sięga przy tym między innymi do myśli wypracowanych w ramach dwudziestowiecznych nurtów filozoficznych, takich jak koncepcja wiedzy ucieleśnionej Richarda Shustermanna i – w wymiarze sztuk widowiskowych – Eugenia Barby.

Jerzy Święch

Elementarne zadania aktorskie

Postać sceniczna aktora-tancerza