Zaczyna się

Zaczyna się Leszek SzarugaLeszek Szaruga

31 grudnia 2017/2018

Zaczyna się to tom poezji wydany z okazji pięćdziesięciolecia pracy twórczej autora, dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę jego debiutu poetyckiego na łamach “Życia Literackiego” (31 grudnia 1967). Książka jest poetyckim rozważaniem na temat natury zła i szans, jakie wynikają ze zmagania z nim; odnosi się do sytuacji kryzysu cywilizacyjnego w XX wieku,  a także w XXI, kiedy na nowo narastają nacjonalizmy i lęk przez Innym. Całość ma charakter sylwiczny – autor cytuje dzieła poetów, filozofów, a nawet astrofizyka, zaś niektóre wiersze są poetyckimi komentarzami do tych tekstów. Poeta prowokuje do pytania, czy to, co się zaczyna, może jednak, dzięki wysiłkowi i refleksji, “obrócić się na dobre”.

Wszak każdego dnia zaczyna się wszystko, jak twierdzi Leszek Szaruga

Autorem opracowania graficznego książki jest Jan Bokiewicz.

cena – 25 zł  20 zł + 6 za wysyłkę