Znaki przesilenia

Leszek Szaruga

2017

Książka Leszka Szarugi to esej diagnozujący sytuację polskiej kultury kilku ostatnich lat. Autor przygląda się przemianom społecznym w kraju, uwzględniając tło europejskie. Widzi w nich znamiona kryzysu, ale traktuje go nie tylko jako zagrożenie, ale również w etymologicznym znaczeniu tego słowa, jako stan przesilenia.

Ważnym obszarem refleksji Leszka Szarugi jest współczesna polska poezja – jako znak czasów oraz jako narzędzie badania rzeczywistości i sytuowania się wobec niej.

cena – 32 zł + 6 za wysyłkę