Kazimierz Brakoniecki – Notes kurlandzki – recenzje

  • kwiecień 2018

Leszek Szaruga:

Esej Brakonieckiego – diariusz pobytu stypendialnego w łotewskim Ventspils, często sięga do doświadczeń historycznych tego regionu. […]  Ale warto ten dziennik czytać także jako narrację powstająca w napięciu czy w szczelinie między Zachodem i Wschodem. Można bez ryzyka popełnienia błędu powiedzieć, że ta książka to namysł nad losem “innej Europy”, wciąż nierozpoznanej, wciąż szukającej własnego tonu i języka dla opowieści o swoim losie […].

całość w:

Leszek Szaruga, Pro / za i przeciw. 17, “Elewator” 2018, nr 1(23), s. 158-161.


 

  • grudzień 2017

Grażyna Banaszkiewicz:

[…] jeśli chcemy wczytać się w historyczno-współczesne warstwy obszaru właściwie poza powszechnym u nas zainteresowaniem, powinniśmy wgłębić się w wydany właśnie przez oficynę Convivo Notes kurlandzki Kazimierza Brakonieckiego […]

więcej:

Grażyna Banaszkiewicz, Życioświat, “Wyspa. Kwartalnik Literacki” 2017, nr 4(44).