Kazimierz Brakoniecki – Obrazy polskie – recenzje

  • wrzesień 2017

Janusz Drzewucki:

Czytając poezję nie i nie dwa przywołujemy słowa “Ut pictura poesis” zapisane przez Horacego w traktacie  “O sztuce poetyckiej”. Tak, poezja jest jak obraz […]

więcej:

Janusz Drzewucki, Sztuka jako afirmacja życia, “Twórczość” 2017, nr 9