Leszek Szaruga – Zaczyna się – recenzje

  • 25 lipca 2018

Przemysław Koniuszy:

“Zaczyna się” to tom wyjątkowy chociażby dlatego, że nie jest konwencjonalnym zaprezentowaniem nowych wierszy przez poetę o ugruntowanej pozycji na scenie poetyckiej, ale bezprecedensowym ukoronowaniem mającego miejsce pięćdziesiąt lat temu (31 grudnia 1967 roku) debiutu Leszka Szarugi na łamach „Życia Literackiego”. W ostatni dzień ubiegłego roku ukazała się więc książka, w której znów możemy przeczytać o rozdarciu między zaangażowaniem, żywym reagowaniem na tu i teraz, literalnym opisywaniem rzeczywistości a niedosłownością i intensyfikacją figuratywności […]

czytaj dalej:

„słychać chichot bezczasu / a wszystko zagłusza / wybuch śmiechu”, czyli jak utonąć, by stać się kimś innym, a jednak zostać ocalonym

Przemysław Koniuszy, “Słychać chichot bezczasu/ a wszystko zagłusza/ wybuch śmiechu”, czyli jak utonąć, by stać się kimś innym,  a jednak zostać ocalonym, blog: Biblioteka młodego człowieka, http://szelestkartek.pl/2018/07/25/lszs/


  • marzec 2018

Janusz Drzewucki:

Twórczość literacka Leszka Szarugi jest dzisiaj – jak nigdy dotąd – wielogłosowa. Pisarz w swojej rozrastającej się systematycznie z roku na rok twórczości – inaczej rzecz ujmując, w pracy w słowie – posługuje się wieloma głosami: głosem poety, prozaika, eseisty, akademickiego literaturoznawcy, ale także krytyka literackiego i to jak najbardziej nieakademickiego krytyka. A jednak jego głos jako poety wydaje się brzmieć najdonioślej, nawet, gdy mówi szeptem […]

czytaj dalej:

Pustynia milczenia

Janusz Drzewucki, Pustynia milczenia, “Twórczość” 2018, nr 3.